בדיקות מעבדה

מספר אצווהדוחTHCCBD
14HLLI2022003קישור 23.5% LESS THAN 0.1%
14SHKI2022001קישור 24.1% LESS THAN 0.1%
14OYS2022001קישור 24.2% LESS THAN 0.1%
82C2022006קישור 0.5% 20.6%
14TRJS2022004קישור 24.4% LESS THAN 0.1%
14HUDS2022002קישור 23.9% LESS THAN 0.1%
14TRSI2022001קישור 24.4% LESS THAN 0.1%
147CSS2022001קישור 23.2% LESS THAN 0.1%
14ZHS2022001קישור 20.5% LESS THAN 0.1%
147OPI2022002קישור 22.6% LESS THAN 0.1%
147KTI2022001קישור 24.3% LESS THAN 0.1%
14TRJS2022003קישור 24.4% LESS THAN 0.1%
14DSKI2022001קישור 23.0% LESS THAN 0.1%
14AHI2022001קישור 23.0% LESS THAN 0.1%
14D91I2022002קישור 24.4% LESS THAN 0.1%
14DLLI2022001קישור 24.0% LESS THAN 0.1%
147OPI2022001קישור 23.0% LESS THAN 0.1%
147LZI2022001קישור 22.2% LESS THAN 0.1%
14BAH2022002קישור 24.4% LESS THAN 0.1%
14HLLI2022002קישור 24.4% LESS THAN 0.1%
1424KI2022001קישור 24.2% LESS THAN 0.1%
14HSGI2022001קישור 22.3% LESS THAN 0.1%
14HLLI2022001קישור 23.7% LESS THAN 0.1%
14HUDS2022001קישור 23.9% LESS THAN 0.1%
14HLHI2022001קישור 22.2% LESS THAN 0.1%
14TRS2022002קישור 22.7% LESS THAN 0.1%
14HESI2022006קישור 24.3% LESS THAN 0.1%
14HESI2022005קישור 24.2% LESS THAN 0.1%
14HESI2022003קישור 24.3% 0.1%
14PDI2022002קישור 22.1% LESS THAN 0.1%
14TRPI2022002קישור 22.4% LESS THAN 0.1%
14MODS2022001קישור 19.9% LESS THAN 0.1%
14CMCE1022003קישור 8.6% 6.0%
14BAH2022001קישור 24.1% LESS THAN 0.1%
14LKI2022001קישור 20.7% LESS THAN 0.1%
14GTHS2022001קישור 22.9% LESS THAN 0.1%
14HAS2022001קישור 22.9% LESS THAN 0.1%
14CMCE1022002קישור 8.7% 6.0%
14TRJS2022002קישור 22.5%% LESS THAN 0.1%
14HEWI2022003קישור 23.4%% 0.2%%
14MVAI2022001קישור 23.2%% LESS THAN 0.1%
14DPS2022002קישור 21.3%% LESS THAN 0.1%
14KSS2022003קישור 24.0% LESS THAN 0.1%
14SHS2022002קישור 24.0% 0.1%
14YCI2022002קישור 21.5% LESS THAN 0.1%
14TEBI2022001קישור 21.0% LESS THAN 0.1%
14EMAS1522001קישור 18.5% LESS THAN 0.1%
14G29S2022002קישור 21.5% 0.1%
14HEWI2022002קישור 24.2% 0.1%
14ROMI2022001קישור 24.3% LESS THAN 0.1%
14TRPI2022001קישור 22.6% LESS THAN 0.1%
82C1522003קישור 2.9% 15.1%
82IT1022002קישור 9.9% 2.0%
82IT2022001קישור 19.9% 4.0%
82IT2022002קישור 19.9% 4.1%
82ST1522002קישור 15.0% 3.1%
82ST1522003קישור 14.8% 3.1%
52C1021013קישור 5.0%% 10.3%%
52C1521016קישור 3.0%% 15.2%%
52C1520014קישור 3.0%% 15.2%%
52C152015קישור 3.0%% 15.2%%
52C2021034קישור 0.5%% 19.8%%
14S2021011קישור 19.5%% LESS THAN 0.1%%
52C1521017קישור 3.2%% 15.7%%
52C1021014קישור 4.8%% 9.8%%
14S1521012קישור 15.3%% LESS THAN 0.1%%
14S1521013קישור 17.9%% LESS THAN 0.1%%
14i1521008קישור 18.2%% LESS THAN 0.1%%
52C1521018קישור 3.0%% 15.0%%
52C2021035קישור 0.7%% 19.8%%
52C1021015קישור 5.0%% 9.9%%
52C2020033קישור 0.5%% 19.6%%
14S2021013קישור 19.4%% LESS THAN 0.1%%
52C2021036קישור 0.6%% 19.5%%
52C1021016קישור 5.1%% 9.6%%
52C2021037קישור 0.8%% 20.7%%
14S2021015קישור 20.0%% LESS THAN 0.1%%
14EAI2021001קישור 18.6%% LESS THAN 0.1%%
14I1521010קישור 18.5%% 0.2%%
14S2021016קישור 19.4%% 0.2%%
14I2021014קישור 19.3%% LESS THAN 0.1%%
14MVI2021006קישור 19.4%% LESS THAN 0.1%%
52C1021017קישור 4.8%% 9.4%%
52C1521019קישור 3.0%% 14.8%%
14I1521011קישור 16.0%% LESS THAN 0.1%%
14I2021015קישור 19.1%% LESS THAN 0.1%%
14C1521008קישור 0.4%% 11.0%%
14E0021010קישור 10.4%% 8.9%%
14MVI2021007קישור 21.2%% LESS THAN 0.1%%
14TVCS2021001קישור 20.7%% LESS THAN 0.1%%
52C1521020קישור 2.7%% 14.6%%
14EAI2021002קישור 22.3%% LESS THAN 0.1%%
52T1521013קישור 14.4%% 3.0%%
52C2021039קישור 0.4%% 19.9%%
14I1521012קישור 17.0%% LESS THAN 0.1%%
14TVTI2021002קישור 22.2%% LESS THAN 0.1%%
14S1521014קישור 18.5%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021013קישור 24.0%% LESS THAN 0.1%%
14SHS2021001קישור 24.1%% LESS THAN 0.1%%
14EAI2021003קישור 23.4%% LESS THAN 0.1%%
14E0021011קישור 9.0%% 7.9%%
52C2021040קישור 0.5%% 19.7%%
14SHS2021002קישור 23.5%% LESS THAN 0.1%%
14TVTI2021003קישור 21.8%% LESS THAN 0.1%%
14EAI2021004קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14TVTI2021004קישור 20.4%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021014קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2021016קישור 23.3%% LESS THAN 0.1%%
14S2021018קישור 22.0%% LESS THAN 0.1%%
14HESS2021001קישור 19.3%% LESS THAN 0.1%%
14CCKI2021001קישור 23.5%% LESS THAN 0.1%%
14S1521015קישור 15.8%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021004קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2021017קישור 23.4%% LESS THAN 0.1%%
52C2021038קישור 0.4%% 19.7%%
14TRSI2021006קישור 24.1%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021015קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI21005קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2021018קישור 23.2%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021007קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021016קישור 23.9% LESS THAN 0.1%%
14HESS2021002קישור 18.1%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021017קישור 23.7%% LESS THAN 0.1%%
52C1521021קישור 3.0%% 15.0%%
14CCKI2021003קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021018קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14EAI2021005קישור 21.0%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021008קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
14S2021019קישור 19.8%% LESS THAN 0.1%%
14I2021016קישור 20.8%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021019קישור 23.7%% LESS THAN 0.1%%
14E0021012קישור 9.8%% 8.1%%
52C2021041קישור 0.5%% 19.3%%
14TVTI2021005קישור 19.9%% LESS THAN 0.1%%
14TVTI2021006קישור 19.7%% LESS THAN 0.1%%
14TEBI2021001קישור 20.3%% LESS THAN 0.1%%
14I1521014קישור 17.0%% LESS THAN 0.1%%
52C1521022קישור 3.2%% 15.1%%
14SHS2021003קישור 20.1%% LESS THAN 0.1%%
14GTH2021001קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14E0021013קישור 9.6%% 7.9%%
52T2021016קישור 24.2%% 5.0%%
52E0021037קישור 10.3%% 10.0%%
14GTHS2021002קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14MODS2021001קישור 20.9%% LESS THAN 0.1%%
14MODS2021002קישור 20.4%% LESS THAN 0.1%%
14ODM2021001קישור 22.0%% LESS THAN 0.1%%
14GTHS2021003קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
14SHS2021004קישור 23.4%% LESS THAN 0.1%%
14MVAI2021002קישור 22.2%% LESS THAN 0.1%%
14I2021017קישור 17.4%% LESS THAN 0.1%%
14TVCS2021002קישור 20.1%% LESS THAN 0.1%%
14TRJS2021001קישור 23.6%% LESS THAN 0.1%%
14TLGS2021001קישור 20.0%% LESS THAN 0.1%%
14CCKI2021002קישור 24.1%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021009קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2021019קישור 22.0%% LESS THAN 0.1%%
14C1521012קישור 0.3%% 12.3%%
14TRSI2021010קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14EMEI2021001קישור 23.3%% LESS THAN 0.1%%
14EMEI2021002קישור 21.5%% LESS THAN 0.1%%
14MODS2021003קישור 20.6%% LESS THAN 0.1%%
14EMFS2021001קישור 21.3%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021020קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021011קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021021קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14SHS2021005קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14EMWI202101קישור 24.1%% LESS THAN 0.1%%
14EMAS202101קישור 21.3%% 0.2%%
14HESS2021003קישור 18.6%% LESS THAN 0.1%%
14TRWI2021002קישור 23.1%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021012קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14TRWI2021001קישור 23.3%% LESS THAN 0.1%%
82C2021001קישור 0.6%% 19.4%%
82T2021001קישור 20.2%% 4.2%%
82E0021001קישור 9.9%% 10.0%%
82C2821001קישור 1.0%% 28.3%%
14CCKI2021004קישור 22.8%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021013קישור 23.8%% LESS THAN 0.1%%
14YCI2022001קישור 22.6%% LESS THAN 0.1%%
14SHS2022001קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2022002קישור 22.8%% LESS THAN 0.1%%
82E0022001קישור 9.9%% 10.1%%
82C2022001קישור 0.7%% 20.5%%
82ST1522001קישור 15.4%% 3.1%%
82ST2022001קישור 20.1%% 4.1%%
14HESI2022001קישור 24.4%% 0.1%%
82C1522001קישור 3.0%% 14.9%%
14CMCE1022001קישור 10.3%% 8.1%%
82ST1022001קישור 9.9%% 2.0%%
82E0022002קישור 9.8%% 9.8%%
82C2822001קישור 0.8%% 28.8%%
82ST1022002קישור 10.1%% 2.0%%
14KSS2022001קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
82C2022002קישור 0.6%% 19.6%%
14POSI2022001קישור 19.1%% 0.1%%
82C1522002קישור 3.0%% 15.0%%
82E0022003קישור 9.8%% 9.9%%
82C1022001קישור 5.0%% 10.0%%
82ST2022002קישור 19.6%% 4.0%%
14EAI2022001קישור 22.8%% LESS THAN 0.1%%
14EMEI2022001קישור 22.2%% LESS THAN 0.1%%
14EMFS2022001קישור 21.8%% LESS THAN 0.1%%
82IT1022001קישור 10.0%% 1.9%%
14TVCA2022001קישור 21.3%% 0.1%%
14EMWI2022001קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
82C2022003קישור 0.7%% 19.7%%
82E0022004קישור 10.5%% 10.0%%
14GCS1522001קישור 18.4%% LESS THAN 0.1%%
82C2822002קישור 0.9%% 27.5%%
82C2022004קישור 0.6%% 19.4%%
82E0022005קישור 9.7%% 9.9%%
82ST2022003קישור 19.8%% 4.0%%
82C2022005קישור 0.7%% 19.3%%
82ST1022003קישור 10.0%% 2.0%%
14DPS2022001קישור 22.9%% LESS THAN 0.1%%
14HEWI2022001קישור 24.4%% 0.1%%
14G29S2022001קישור 23.7%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2022001קישור 22.7%% LESS THAN 0.1%%
82C1022002קישור 4.9%% 10.0%%
14TRJS2022001קישור 23.7% LESS THAN 0.1%