בדיקות מעבדה

מספר אצווהדוחTHCCBD
14s2020008קישור 20.8%% LESS THAN 0.1%%
14i2020008קישור 22.4%% LESS THAN 0.1%%
52E0020027קישור 10.0%% 9.9%%
52T1520009קישור 13.5%% 2.7%%
14I2020009קישור 22.3%% LESS THAN 0.1%%
52I1020011קישור 10.0%% 2.1%%
52T2020009קישור 20.4%% 4.0%%
14HESI2020008קישור 22.1%% LESS THAN 0.1%%
14E0021006קישור 7.9%% 7.0%%
14I2020011קישור 20.9%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2021014קישור 20.8%% LESS THAN 0.1%%
52C1021013קישור 5.0%% 10.3%%
14E0021007קישור 10.1%% 9.3%%
52C1521016קישור 3.0%% 15.2%%
52C1520014קישור 3.0%% 15.2%%
52E0521006קישור 4.9%% 5.0%%
52t1021010קישור 9.5%% 2.0%%
52C152015קישור 3.0%% 15.2%%
14HESI2021010קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
52T1521010קישור 15.0%% 3.0%%
52C2021034קישור 0.5%% 19.8%%
14HESI2021011קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021012קישור 24.0%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021009קישור 23.9%% LESS THAN 0.1%%
52T2021011קישור 18.3%% 3.9%%
14E0021008קישור 10.9%% 8.6%%
14S2021011קישור 19.5%% LESS THAN 0.1%%
14HESH2021001קישור 18.9%% LESS THAN 0.1%%
52E0521007קישור 4.9%% 5.0%%
14HESH2021002קישור 18.4%% LESS THAN 0.1%%
52C1521017קישור 3.2%% 15.7%%
52C1021014קישור 4.8%% 9.8%%
14S1521012קישור 15.3%% LESS THAN 0.1%%
52I1021012קישור 9.9%% 2.0%%
52E0021032קישור 9.8%% 9.7%%
14S1521013קישור 17.9%% LESS THAN 0.1%%
14i1521008קישור 18.2%% LESS THAN 0.1%%
52C1521018קישור 3.0%% 15.0%%
52E0021033קישור 9.9%% 9.9%%
14HESH2021003קישור 18.2%% LESS THAN 0.1%%
14MVI2021005קישור 18.8%% 0.2%%
52C2021035קישור 0.7%% 19.8%%
52T1521011קישור 15.5%% 3.0%%
52C1021015קישור 5.0%% 9.9%%
52E0021034קישור 9.9%% 9.9%%
52C2020033קישור 0.5%% 19.6%%
14S2021013קישור 19.4%% LESS THAN 0.1%%
52T2021012קישור 24.3%% 5.0%%
52C2021036קישור 0.6%% 19.5%%
52T1521012קישור 15.1%% 3.0%%
52C1021016קישור 5.1%% 9.6%%
52I1021013קישור 9.6%% 1.9%%
14I2021013קישור 18.3%% 0.2%%
52T2021013קישור 23.2%% 5.1%%
52C2021037קישור 0.8%% 20.7%%
14S2021015קישור 20.0%% LESS THAN 0.1%%
14EAI2021001קישור 18.6%% LESS THAN 0.1%%
52T2021014קישור 23.6%% 5.0%%
14I1521010קישור 18.5%% 0.2%%
14S2021016קישור 19.4%% 0.2%%
14I2021014קישור 19.3%% LESS THAN 0.1%%
14MVI2021006קישור 19.4%% LESS THAN 0.1%%
52C1021017קישור 4.8%% 9.4%%
52C1521019קישור 3.0%% 14.8%%
14I1521011קישור 16.0%% LESS THAN 0.1%%
14TEOI2021001קישור 19.5%% LESS THAN 0.1%%
14I2021015קישור 19.1%% LESS THAN 0.1%%
14C1521008קישור 0.4%% 11.0%%
14TECS2021001קישור 18.3%% LESS THAN 0.1%%
52T1021011קישור 10.4%% 2.0%%
52I1021014קישור 9.6%% 2.0%%
14E0021010קישור 10.4%% 8.9%%
14MVI2021007קישור 21.2%% LESS THAN 0.1%%
14TVCS2021001קישור 20.7%% LESS THAN 0.1%%
52C1521020קישור 2.7%% 14.6%%
14EAI2021002קישור 22.3%% LESS THAN 0.1%%
14TVTI2021001קישור 22.1%% LESS THAN 0.1%%
52T1521013קישור 14.4%% 3.0%%
52I1021015קישור 9.9%% 2.0%%
52T2021015קישור 23.5%% 5.2%%
52C2021039קישור 0.4%% 19.9%%
52E0021035קישור 10.6%% 10.2%%
14I1521012קישור 17.0%% LESS THAN 0.1%%
14TVTI2021002קישור 22.2%% LESS THAN 0.1%%
14S1521014קישור 18.5%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021013קישור 24.0%% LESS THAN 0.1%%
14SHS2021001קישור 24.1%% LESS THAN 0.1%%
14EAI2021003קישור 23.4%% LESS THAN 0.1%%
14E0021011קישור 9.0%% 7.9%%
52C2021040קישור 0.5%% 19.7%%
14SHS2021002קישור 23.5%% LESS THAN 0.1%%
52E0021036קישור 9.8%% 10.1%%
14TVTI2021003קישור 21.8%% LESS THAN 0.1%%
14EAI2021004קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14TVTI2021004קישור 20.4%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021014קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2021016קישור 23.3%% LESS THAN 0.1%%
14S2021018קישור 22.0%% LESS THAN 0.1%%
14HESS2021001קישור 19.3%% LESS THAN 0.1%%
14CCKI2021001קישור 23.5%% LESS THAN 0.1%%
14S1521015קישור 15.8%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021004קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2021017קישור 23.4%% LESS THAN 0.1%%
52C2021038קישור 0.4%% 19.7%%
14TRSI2021006קישור 24.1%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021015קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI21005קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2021018קישור 23.2%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021007קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021016קישור 23.9% LESS THAN 0.1%%
14HESS2021002קישור 18.1%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021017קישור 23.7%% LESS THAN 0.1%%
52C1521021קישור 3.0%% 15.0%%
14CCKI2021003קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021018קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14EAI2021005קישור 21.0%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021008קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
14S2021019קישור 19.8%% LESS THAN 0.1%%
14I2021016קישור 20.8%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021019קישור 23.7%% LESS THAN 0.1%%
14E0021012קישור 9.8%% 8.1%%
52C2021041קישור 0.5%% 19.3%%
14TVTI2021005קישור 19.9%% LESS THAN 0.1%%
14TVTI2021006קישור 19.7%% LESS THAN 0.1%%
14TEBI2021001קישור 20.3%% LESS THAN 0.1%%
14I1521014קישור 17.0%% LESS THAN 0.1%%
52C1521022קישור 3.2%% 15.1%%
14SHS2021003קישור 20.1%% LESS THAN 0.1%%
14GTH2021001קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14E0021013קישור 9.6%% 7.9%%
52T2021016קישור 24.2%% 5.0%%
52E0021037קישור 10.3%% 10.0%%
14GTHS2021002קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14MODS2021001קישור 20.9%% LESS THAN 0.1%%
14MODS2021002קישור 20.4%% LESS THAN 0.1%%
14ODM2021001קישור 22.0%% LESS THAN 0.1%%
14GTHS2021003קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
14SHS2021004קישור 23.4%% LESS THAN 0.1%%
14MVAI2021002קישור 22.2%% LESS THAN 0.1%%
14I2021017קישור 17.4%% LESS THAN 0.1%%
14TVCS2021002קישור 20.1%% LESS THAN 0.1%%
14TRJS2021001קישור 23.6%% LESS THAN 0.1%%
14TLGS2021001קישור 20.0%% LESS THAN 0.1%%
14CCKI2021002קישור 24.1%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021009קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2021019קישור 22.0%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2021020קישור 21.3%% LESS THAN 0.1%%
14C1521012קישור 0.3%% 12.3%%
14TRSI2021010קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14EMEI2021001קישור 23.3%% LESS THAN 0.1%%
14EMEI2021002קישור 21.5%% LESS THAN 0.1%%
14MODS2021003קישור 20.6%% LESS THAN 0.1%%
14EMFS2021001קישור 21.3%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021020קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021011קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021021קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14SHS2021005קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14EMWI202101קישור 24.1%% LESS THAN 0.1%%
14EMAS202101קישור 21.3%% 0.2%%
14HESS2021003קישור 18.6%% LESS THAN 0.1%%
14TRWI2021002קישור 23.1%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021012קישור 24.4%% LESS THAN 0.1%%
14TRWI2021001קישור 23.3%% LESS THAN 0.1%%
82C2021001קישור 0.6%% 19.4%%
82T2021001קישור 20.2%% 4.2%%
82E0021001קישור 9.9%% 10.0%%
82C2821001קישור 1.0%% 28.3%%
14CCKI2021004קישור 22.8%% LESS THAN 0.1%%
14TRSI2021013קישור 23.8%% LESS THAN 0.1%%
14YCI2022001קישור 22.6%% LESS THAN 0.1%%
14SHS2022001קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2022002קישור 22.8%% LESS THAN 0.1%%